Eseniya vesennyaya 'mariel'

06.05.11

(JCH Haibon Piter Pen x Grace Goldie)


VCAC, CAC, BOB, BOS

BIG-4

CH RFLS

2хBOS Puppy

4хBOB Baby


MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                             PROGENY